54- آنکس که بداند و بداند که بداند
ساعت ۱:٠٩ ‎ب.ظ روز ۱۳٩٢/۱٠/٢۳  کلمات کلیدی: حکمت

آنکس که بداند و بداند که بداند             اسب خرد از  گنبد گردون  بجهاند 

  

  آنکس که بداند و نداند که بداند             بیدارش نمایید که بس خفته نماند 

       

 آنکس که نداند و بداند که نداند             لنگان خرک خویش به منزل برساند 

  

 آنکس که نداند و نداند که نداند             در   جهل  مرکب   ابدالدهر   بماند