58- آزمون پایانی کامپیوتر

آزمون پایانی کامپیوتر نیمسال دوم 91_1390

واحد علوم و تحقیقات زنجان

نام و نام خانوادگی:                           رشته:                           مقطع:                                    

به 40 سوال از سوالات زیر پاسخ دهید:

1- هدف از انجام عمل دابل کلیک روی آیکن برنامه ها چیست؟

جواب :  اجرای برنامه

2- کاربرد taskbar چیست؟

جواب :  دسترسی به دکمهstart ومشاهده برنامه های باز و در حال اجرا

3- به توانایی اجرا و باز کردن همزمان چند برنامه با هم.............. می گویند.

جواب :  multi tasking

4- از کدام گزینه برای دسترسی به پوشه ها و فایل ها استفاده می شود؟

جواب :  my computer

5- برای انتخاب چند آیکن پراکنده در میز کار از دکمه های ..........استفاده می شود .

جواب : ctrl + click

6- برای جابجایی پنجره کدام گزینه صحیح است؟

جواب : کلیک روی نوار عنوان و جابجا کردن

7- برای تغییر اندازه یک پنجره در ویندوز چگونه عمل می کنیم؟

جواب : لبه های پنجره را به روش drag & drop به میزان دلخواه کشیده و رها می کنیم.

8- کدام نوار امکان دسترسی سریع به برنامه ها و پوشه ها و صفحات وب را فراهم می سازد؟

جواب : address bar

9- در صورت کوچک بودن اندازه یک پنجره با چه ابزاری می توان کلیه محتویات درون آن پنجره را بازدید کرد؟         جواب : scroll bar

10- کدام یک از کلید های زیر کار بروزرسانی اطلاعات درون یک پنجره را انجام می دهد؟

جواب : F5

11- کدامیک از گزینه های زیر عملیات برش را انجام؟                       جواب :   ctrl + x

12- نتیجه عملیات زیر چیست؟

SEND TO MY DOCUMENT انتخاب و کلیک راست بر روی فایل یا پوشه مورد نظر

جواب : فایل یا پوشه مورد نظر را به MY DOCUMENT کپی می کند

13- برای تغییر نام پوشه ها و فایل ها از کدام یک از کلیدهای زیر استفاده می کنیم؟

جواب : F2

14- برای حذف دائمی فایلها و پوشه ها از کدام گزینه استفاده می کنیم؟

جواب : SHIFT + DEL

15- با فشردن دکمه  PROPERTIES روی نام درایو.............

جواب : میزان فضای پر و خالی درایو را مشاهده می کنیم

16- برای سوئیچ بین پنجره های باز از کلید های ..........استفاده می کنیم.

جواب :  alt + tab

17- لیست چه برنامه هایی در taskbar ایجاد می شود؟                       جواب : پوشه های باز شده

18- برای تنظیم تاریخ و ساعت چگونه عمل می کنیم؟

جواب : روی ساعت در گوشه سمت راست نوار کار کلیک می کنیم و گزینه  adjust date/timeرا انتخاب می کنیم  و یا  روی ساعت در گوشه سمت راست نوار کار دابل کلیک می کنیم

19- برای اجرای چه برنامه هایی از run استفاده می شود؟

جواب : برنامه هایی که هیچ دکمه ای از آنها در میزکار و all program نباشد

20- با فشاردادن کلیدهایalt+ctrl+del در ویندوز xp چه اتفاقی رخ می دهد؟

جواب : لیست برنامه های در حال اجرا نشان داده می شود

21- برنامه نمایش لیست برنامه های در حال اجرا و سوئیچ (پرش) بین آنها از دکمه های ............ استفاده می کنیم؟                        جواب : alt + tab

22- کدامیک از فایل های تصویری زیر به عنوان قالب پیش فرض تصویر زمینه ویندوز می باشد؟

23- در کدام یک از سربرگهای زیر می توان وضوع تصویری را تنظیم نمود؟

جواب : setting

24- برای ویرایش و تغییر فایلهای متنی ساده و کوچک از کدام برنامه استفاده می کنیم؟

جواب : notepad

25- برای تنظیمات صفحه کاغذ از کدام دستور استفاده می شود؟

جواب : page setup

26- دکمه undo    نشانگر چه عملیاتی است؟

جواب : انصراف از تغییرات انجام شده

27- با کدام یک از فرامین زیر فایل موجود را با نام دیگر ذخیره نمود؟

جواب : SAVE AS

28- به طور پیش فرض از کدام گزینه نسخه پشتیبان تهیه میشود؟

جواب : فایل های سیستمی

29- مفهوم اصطلاح Multimedia چیست؟              جواب : ترکیب صدا، تصویر و فیلم

30- با استفاده از برنامه Reecorder  sound فایلها با کدام فرمت زیر ساخته می شوند؟

جواب : Wav

31- به عمل ترکیب فایل های صوتی با هم .................. گوییم.

جواب : Mix

32- برای دسترسی به محل و مشخصات فایل ها و پوشه ها در کامپیوتر از چه برنامه ای استفاده می کنیم؟

جواب : Search

33- برای فعال کردن سریع برنامه Search از چه کلیدی استفاده می کنیم؟

جواب : F3

34- چاپگر معمولا به درگاه ............ وصل می شود.                 جواب : LPT1

35- علامت P در کنار چاپگر نشان چیست؟                         

جواب : چاپگر پیش فرض

36- برای خارج کردن یک فایل از صف چاپ در پنجره  printer از منوی ......... گزینه ........ را انتخاب می نماییم.

جواب : Cancel- document

37- برنامه های حذف شده در Windows  در پوشه ............... قرار می گیرند.

جواب : Recycle bin

38- با استفاده از کدام گزینه حذف کامل (فیزیکی) فایل ها و پوشه ها انجام می شود؟

جواب : Shift + Delete

39- برای خالی کردن اطلاعات موجود در Recycle bin کدام گزینه صحیح است؟

جواب : file > empty recycle bin   - انتخاب اطلاعات درون Recycle bin سپس delete راست کلیک روی آیکن Recycle bin  و انتخاب empty recycle bin

40- برای بازگرداندن یک برنامه از لیست برنامه های حذف شده کدام گزینه را انتخاب می نماییم؟

جواب : Restore

41- در کدام روش ایجاد فایل یک اسلاید خالی بدون طرح و زمینه ایجاد میشود؟

جواب:  به روش ارایه خالی (blank presentation )

42- پسوند پیش فرض فایل های power pointچیست؟            جواب: .PPT                    

43-برای تغییر رنگ زمینه اسلاید از کدام دکمه نوار ابزار استفاد می شود؟

جواب: BACKGROUND

44- برای انتخاب یک پاراگراف از متن موجود در یک کادر.........

جواب: روی یکی از کلمات پاراگراف سه بار کلیک می کنیم

45-از چه طریق میتوان یک اسلاید جدید ایجاد کرد؟

جواب: کلید Control  را فشار دهیم

46- برای نمایش فایل ارایه به مخاطبین از کدام نما استفاده می شود؟

جواب: slide show  

47- کدام نمای فایل پس از پایان ویرایش برای مرتب سازی انیمیشن استفاده می شود؟

جواب: slide sorter 

48- در کدام نمای فایل ارایه میتوان متن اسلاید ها را ویرایش یا قالب بندی کرد؟

جواب: normal

49- برای نمایش فایل ارایه در نمای slide show  به صورتی که از اسلاید جاری شروع به نمایش نماید کدام کلید را فشار دهیم؟

جواب: کلید های F5+Shift 

50- در محیط Word   برای سوئیچ از حالت تایپ فارسی به انگلیسی کدام گزینه صحیح است؟

جواب:Alt + Shift سمت چپ صفحه کلید

  Ctrl + Shift    سمت چپ صفحه کلید

51- برای ذخیره فایل به منظور استفاده در وب کدام یک از گزینه های زیر استفاده می گردد؟

جواب : Save as Web Page

52- برای تنظیم حالت تایپ از راست به چپ کدام یک از ایکون های زیر واقع در نوار ابزار استفاده می گردد؟جواب :     ◄¶

53- برای درج علائم ویژه در سند های برنامه Word  کدام گزینه زیر استفاده می شود؟

     جواب : Insert             Symbol                

54- برای اختصاص دادن کلید میانبر به علامت انتخاب شده _ کدام دکمه ریز استفاده می شود ؟

 جواب :Assign

 

55- برای انصراف از اخرین عمل انجام شده ، کدام یک از کلید های ترکیبی زیر استفاده می شود ؟

 

جواب :Ctrl + z

56- برای خنثی  نمودن عمل دستور Undo    کدام یک از کلید های ترکیبی زیر استفاده  می شود؟

جواب : Ctrl + Y

57- برای یافتن عبارت و کلمات در سند  کدام یک از روش های  زیر استفاده می گردد؟

جواب : از کلید های ترکیبی Ctrl + F  به طور هم زمان استفاده می نماییم. 

دستور Properties  را از منوی File   انتخاب می نماییم .

58- برای اعمال تو رفتگی به یک پاراگراف ، کدام یک از روش های زیر استفاده می شود ؟

جواب : استفاده از خط کش افقی - استفاده از پنچره محاوره ای Paragraph

 

59- برای تراز نمودن حاشیه های یک پاراگراف کدام یک از روش های زیر استفاده می شود ؟

جواب : استفاده از پنچره محاوره ای Paragraph

 استفاده از نوار ابزار قالب بندی

 استفاده از کلید میانبر

 

60- برای هم تراز نمودن حاشیه پاراگراف از سمت چپ ، کدام یک از کلید های ترکیبی زیر استفاده می شود؟

جواب : Ctrl + L

 

61- برای حذف قالب بندی پاراگراف کدام یک از کلید های ترکیبی زیر استفاده می شود ؟   جواب : Ctrl + Q

 

 

62- سبک پیش فرض Word برای عناوین چه نام دارد ؟              جواب : Heading

 

63- سبک پیش فرض Word برای متن پاورقی چه نام دارد ؟                   جواب : Footnote Text

 

64- سبک پیش فرض Word برای سر صفحه و پا صفحه چه نام دارد؟جواب : Footer and Header

 

65- سبک پیش فرض Word برای متن های عادی و معولی چه نام دارد ؟            جواب : Normal

 

سوالات تشریحی

از هر قسمت به یک سوال از سوالات داده شده باپاسخ دهید

 

قسمت اول

الف

مراحل ایجاد یک سند جدید در نرم افزار Word و نحوذه ذخیره و بازیابی (مشاهده و استفاده) فایل را بنویسید.

ب

مراحل درج جدول و تغییر مشخصات اندازه سطر و ستون جدول را بنویسید.

ج

مراحل درج جدول و تغییر رنگ و زمینه جدول را بنویسید.

د

مراحل حذف و اضافه یک سطر یا ستون را در یک جدول بنویسید

 

قسمت دوم

الف

مراحل ایجاد یک سند جدید در نرم افزار   Power pointو نحوه ذخیره و بازیابی (مشاهده و استفاده) فایل را بنویسید.

ب

چگونه می توان یک کلید فعال تعریف کرد بطوری که با کلیک برروی آن بتوان به یک اسلاید مشخص رفت.

ج

نحوه ایجاد انیمیشن برای یک اسلاید و کل اسلاید ها را بنویسید.

د

نحوه ایجاد بسته نرم افزاری در پاورپوینت را بنویسید.

  

/ 0 نظر / 193 بازدید