76- نحوه انجام تنظیمات Slide Show از پنجره Setup Show

Show Type:

اگر بخواهیم اسلایدها را به صورت تمام صفحه (Full Screen) نمایش دهیم که پیش فرض هم همین گزینه است Present by a Speaker-Full Screen را فعال می کنیم.

دراین حالت در نمای Slide Show کلیلک راست انجام شده و یکسری کلیدهای عملیاتی خود اسلاید در پایین صفحه سمت چپ مشاهده خواهد شد.

چنانچه بخواهیم اسلایدها به صورت پنجره نمایش داده شود گزینه Browser by an Individual را انتخاب می کنیم.

با انتخاب Browser at a Kiosk-Full Screen حالت نمایش مانند گزینه اول یعنی تمام صفحه است با این تفاوت که در این حالت کلیک راست و کلیدهای عملیاتی در اسلاید دیده نخواهند شد.

Show Option:

چنانچه بخواهیم نمایش اسلایدها بعدازاتمام به صورت پیوسته تکرار گردد گزینه Loop Continually Until “ESC” را انتخاب می کنیم،نمایش اسلایدها تا زمانی که کلید ESC از صفحه کلید فشارداده شود ادامه می یابد.گزینه Show Without narration در صورت فعال بودن نمایش اسلاید را با صدای سخنران که قبلا ضبط شده پخش می کند.برای ضبط صدای سخنران از منوی Slide Show گزینه Record Narration را انتخاب می کنیم.

برای ارائه نمایش بدون انیمیشن گزینه Show Without Animation را انتخاب می کنیم و چنانچه بخواهیم انیمیشن ها هنگام ارائه اسلایدها اجرا گردند این گزینه را غیر فعال می کنیم.

در لیست Pen Color رنگ دلخواه را برای قلمی که هنگام نمایش اسلاید از آن می خواهید استفاده کنید انتخاب نمایید.استفاده از Pen Color هنگام ارائه برای تاکید روی موضوعات مهم اسلاید استفاده می شود.

Show Slides:

اگر بخواهیم تمام اسلایدهای نمایش نشان داده شوند شماره اولین اسلاید را در کادر From و شماره آخرین اسلاید را در کادر To وارد می کنیم.بطور مثال از اسلاید ۵ تا ۱۲ گزینه Custom Show که غیر فعال دیده می شود برای سفارشی کردن شماره اسلایدها در نمایش است.مثلا اگر بخواهیم شماره اسلاید به صورت زیر نمایش داده شود ۱,۵,۸,۲,۱۲,۱۵ یعنی ترتیب نمایش را می خواهیم خودمان تعیین کنیم.

برای فعال کردن این گزینه در پنجره Setup Show وارد منوی Slide Show شده و این گزینه را که در آخر لیست منو قراردارد انتخاب می کنیم.در پنجره باز شده بازدن دکمه New نام دلخواهی را برای نمایش می دهیم که این نام را بعدا در پنجره Setup Show استفاده می کنیم.

لیستی از نام و شماره اسلایدها درسمت چپ پنجره دیده می شود حال با انتخاب هرکدام و زدن دکمه Add اسلاید مورد نظر در صف نمایش قرار خواهد گرفت بدین صورت توانسته ایم ترتیب نمایش را به دلخواه خود انجام دهیم.

حال وارد پنجره Setup Show می شویم و مشاهده می کنیم که نام داده شده به Custom Show در لیست آمده و این گزینه فعال نشده است.

Advanced Slides:

اگربخواهیم نمایش اسلایدها تحت کنترل خودمان باشد یعنی با کلیک موس یا کلید Space این کارصورت گیرد گزینه Manually را انتخاب می کنیم.
چنانچه بخواهیم اسلاید به صورت اتوماتیک وباتوجه به زمان تعیین شده برای نمایش هر اسلاید نشان داده شود گزینه Using Timing if Present را انتخاب می کنیم. (در مورد زمان گذاری در درس بعد توضیح داده شده است.)

Multiple Monitors:

اگر کامپیوتر شما دارای چند Monitor می باشد از لیست بازشونده گزینه Display Slide Show on را انتخاب کنید.

Performance:

به منظور افزایش سرعت نمایش،گزینه Acceleration Use Hardware Graphics را فعال می کنیم.همچنین با پایین آوردن کیفیت یا درجه وضوح نمایش از لیست بازشونده Slide Show Resolution سرعت نمایش افزایش پیدا می کند.

/ 0 نظر / 26 بازدید