8- کلیدهای میانبرد

باز کردن سند جدید در word و دیگر برنامه های مشابه Ctrrl+n

ایجاد اسلاید جدید در Ctrrl+M  powerpoint   

 Ctrrl+s  ذخیره کردن

 پنجره فونت در   Ctrrl+d       word 

Ctrrl+f  پیدا کردن کلمات در  وورد

Ctrrl+g   رفتن سریع به بخش مورد نظر در مورد

 جایگزین کردن (replace) نوشته ها در  وورد Ctrrl+h  

 Ctrrl+j   کردن justify  

Ctrrl+k   لینک دادن در وورد

Ctrrl+l چپ چین کردن متن در وورد 

 Ctrrl+w بسته شدن برخی از برنامه ها

 Ctrrl+A  انتخاب تمام متن و پرونده ها 

Ctrrl+Z برگشت به حرکت قبلی  

Ctrrl+y  عکس گزینه بالا عمل می کند

Ctrrl+x  کردن cut

Ctrrl+c  کپی کردن  

برجسته کردن نوشته در Ctrrl+b    word

 Ctrrl+v    کردن paste

 باز کردن سند جدید در word دیگر برنامه های مشابه Ctrrl+n

ایجاد اسلاید جدید در Ctrrl+M  powerpoint   

 Ctrrl+s  ذخیره کردن

 پنجره فونت در   Ctrrl+d       word 

Ctrrl+f  پیدا کردن کلمات در  وورد

Ctrrl+g   رفتن سریع به بخش مورد نظر در مورد

جایگزین کردن (replace) نوشته ها در  وورد Ctrrl+h  

 Ctrrl+j   کردن justify  

Ctrrl+k   لینک دادن در وورد

Ctrrl+l چپ چین کردن متن در وورد 

 Ctrrl+w بسته شدن برخی از برنامه ها

 Ctrrl+A  انتخاب متن

 Ctrrl+r راست چین کردن متن

 Ctrrl+o باز کرن پروند ه در ورد و  نرم افزارهای دیگر

 Ctrrl+p پرینت گرفتن

Ctrrl+end رفتن به انتهای سند در وورد

 Ctrrl+home رفتن به ابتدای سند در وورد

 Ctrrl+Enter اضافه کردن صفحه جدید به وورد

  Page downرفتن به صفحه بعد در وورد

Page upرفتن به صفحه قبل در وورد

 ¬Alt+f4 بستن برنامه  

¬Alt+f10 بزرگ و کچک کردن  کحیط سند وورد

 ¬Alt+tab جابجایی میان پنجره های ویندوز

F12 ذخیره کردن وورد  

F2  تغییر نام  فایل ها

F3 جستجو  کردن پرونده ها

/ 0 نظر / 25 بازدید