105- احادیثی از خواص سنگهای انگشتری در کتاب حلیة المتقین

احادیثی از خواص سنگهای انگشتری در کتاب حلیة المتقین

 

 آقا علی بن موسی رضا علیه السلام : انگشتر یاقوت در دست کنید که پریشانی را برطرف می کند .

احادیثی از خواص سنگهای انگشتری در کتاب حلیة المتقین

 

 


امام موسی کاظم علیه السلام : انگشتر زرد در دست کنید که موجب آسانی است و درآن هیچ دشواری نباشد .

از حضرت امام جعفر صادق علیه السلام منقول است که انگشتر را به بند پائین انگشت برسانید که انگشتر به سر انگشتان کردن عمل قوم لوط است .


امام رضا علیه السلام : انگشتر ” زبرجد ” در دست داشتن فقر را به توانگری بدل میکند و هر که انگشتری یاقوت زرد در دست کند فقیر نشود .


و از حضرت صادق علیه السلام منقول است که حضرت رسول صلی الله علیه و آلة نهی فرمود از انگشتر در دست شهادت کردن و انگشت میانه .

 

منبع : حلیة المتقین- باب دوم - فصول اول و دوم و سوم .

/ 0 نظر / 37 بازدید