10- کلیدهای میانبرد در ورد (قسمت اول)

در زیر لیستی از تمامی کلیدهای میانبر اصلی در مایکروسافت ورد را داریم. اگر به دنبال کلید های میانبر در برنامه های دیگر هستید صفحه کلید های
میانبر تمامی نسخه های ویندوز
را ببینید.

کلید های میانبر
:
توضیحات: Ctrl + 0 اضافه یا حذف 6 کاراکتر فضای خالی قبل از هر
پاراگراف
Ctrl + A انتخاب همه محتویات صفحه Ctrl + B ضخیم کردن متن هایلایت شده(انتخاب شده) Ctrl + C کپی کردن متن انتخاب شده Ctrl + E تنظیم متن یا خط انتخاب شده در وسط صفحه Ctrl + F باز کردن جعبه جستجو Ctrl + I کج کردن(ایتالیک) فونت متن انتخاب شده Ctrl + K درج پیوند(لینک) Ctrl + L تنظیم متن یا خط انتخاب شده به سمت چپ صفحه Ctrl + M ایجاد تورفتگی پاراگراف Ctrl + P باز کردن جعبه چاپ صفحه Ctrl + R تنظیم متن یا خط انتخاب شده در سمت راست صفحه Ctrl + T ایجاد تورفتگی هنگینگ Ctrl + U خط زیر کردن متن انتخاب شده Ctrl + V جایگذاری متنی که قبلاً کپی یا برش شده Ctrl + X برش متن انتخاب شده Ctrl + Y بالعکس برگرداندن آخرین کار انجام شده Ctrl + Z برگرداندن آخرین کار انجام شده Ctrl + Shift + L ساخت سریع گلوله مشکی در ابتدای بندهای انتخاب
شده
Ctrl + Shift + F تغییر قالب فونت Ctrl + Shift + > اندازه فونت را تا فونت 12 به صورت 1 تایی افزایش می دهد و بیشتر
را به صورت 2 تایی
Ctrl + ] افزایش 1 تایی اندازه فونت Ctrl + Shift + < اندازه فونت را تا فونت 12 به صورت 2 تایی کاهش می دهد و کمتر را
به صورت 1 تایی
Ctrl + [ کاهش 1 تایی اندازه فونت Ctrl + / + c درج علامت سنت (¢) Ctrl + Shift + * نمایش یا پنهان کردن کاراکتر هایی که قابل چاپ
نیستند
Ctrl + حرکت یه اندازه یک کلمه به چپ Ctrl + حرکت یه اندازه یک کلمه به راست Ctrl + حرکت به ابتدای خط یا پاراگراف Ctrl + حرکت به انتهای خط یا پاراگراف Ctrl + Del حذف کلمه سمت راست مکان نما Ctrl + Backspace حذف کلمه سمت چپ مکان نما Ctrl + End حرکت مکان نما به آخر سند Ctrl + Home حرکت مکان نما به ایتدای سند Ctrl + Spacebar بازنشانی کردن فونت متن انتخاب شده Ctrl + 1 فاصله 1 تایی بین خطوط Ctrl + 2 فاصله 2 تایی بین خطوط Ctrl + 5 فاصله 1.5 تایی بین خطوط Ctrl + Alt + 1 تغییر حالت فونت به هدینگ 1 Ctrl + Alt + 2 تغییر حالت فونت به هدینگ 2 Ctrl + Alt + 3 تغییر حالت فونت به هدینگ 3 Alt + Ctrl + F2 باز کردن سند جدید Ctrl + F1 باز کردن TASK PANE Ctrl + F2 پیش نمایش متن آماده برای چاپ Ctrl + Shift + > افزایش 1 تایی اندازه فونت Ctrl + Shift + < کاهش 1 تایی اندازه فونت Ctrl + Shift + F6 باز کردن یک برنامه دیگر ورد Ctrl + Shift + F12 چاپ اسناد F1 باز کردن HELP F4 تکرار آخرین عمل انجام شده F5 باز کردن جعبه محاوره ای جستجو و جایگزینی F12 ذخیره بر اساس ... Shift + F3 تغییر حالت فونت به حروف بزرگ و کوچک و حرف اول
بزرگ
Shift + F12 ذخیره Shift + Insert جایگذاری متنی که قبلاً کپی یا برش شده Shift + Alt + D درج تاریخ کنونی Shift + Alt + T درج ساعت کنونی
/ 0 نظر / 100 بازدید